Vēlos praksi uzņēmumā

Norādot - Tu uzņēmumam apstiprini, ka vēlies iegūt pieredzi un doties praksē klātienē tieši pie viņa. Cītīgi atbildi uz jautājumiem un uzņēmuma pārstāvis ar Tevi sazināsies.

72.5% jaunieši saņem piedāvājumus pēc apstiprinājuma
8 565 jaunieši jau šādi ir ieguvuši prakses vai darba iespējas

15

13. Klientu apkalpošanas speciālistam nepieciešamas izcilas komunikācijas spējas, attīstītas iemaņas pārliecinoši izteikt un argumentēt savu viedokli. Kur tiek pavadīta lielāka daļa klientu apkalpošanas speciālista darba dienas?

Pieslēdzies, lai atbildētu