Vēlos praksi uzņēmumā

Norādot - Tu uzņēmumam apstiprini, ka vēlies iegūt pieredzi un doties praksē klātienē tieši pie viņa. Cītīgi atbildi uz jautājumiem un uzņēmuma pārstāvis ar Tevi sazināsies.

72.5% jaunieši saņem piedāvājumus pēc apstiprinājuma
8 565 jaunieši jau šādi ir ieguvuši prakses vai darba iespējas

4

1. PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĒRĶIS

  • Izglītības procesa rezultātā sagatavot viesmīlības pakalpojumu speciālistu, kas plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm. Organizē vietējās tūrisma aktivitātes, apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas, sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu savas kompetences ietvaros un ir atbildīgs par sava darba rezultātu un kvalitāti.