Vēlos praksi uzņēmumā

Norādot - Tu uzņēmumam apstiprini, ka vēlies iegūt pieredzi un doties praksē klātienē tieši pie viņa. Cītīgi atbildi uz jautājumiem un uzņēmuma pārstāvis ar Tevi sazināsies.

72.5% jaunieši saņem piedāvājumus pēc apstiprinājuma
8 565 jaunieši jau šādi ir ieguvuši prakses vai darba iespējas

19

16. Aptiekas telpām jāatbilst noteiktām prasībām, lai nodrošinātu normatīviem aktiem atbilstošu zāļu pieņemšanu, uzglabāšanu un izsniegšanu. Kurā no aptiekas telpām jāatrodas karantīnas zonai (nepareizi piegādāto vai apšaubāmas kvalitātes preču novietošanai)?

Pieslēdzies, lai atbildētu