Vēlos praksi uzņēmumā

Norādot - Tu uzņēmumam apstiprini, ka vēlies iegūt pieredzi un doties praksē klātienē tieši pie viņa. Cītīgi atbildi uz jautājumiem un uzņēmuma pārstāvis ar Tevi sazināsies.

72.5% jaunieši saņem piedāvājumus pēc apstiprinājuma
8 565 jaunieši jau šādi ir ieguvuši prakses vai darba iespējas

15

13. Piezvana ļoti dusmīgs klients un apgalvo, ka reklāmas džingls nav izskanējis dienā sarunāto reižu skaitu. Ko vispirms jāpasaka šādam klientam?

Pieslēdzies, lai atbildētu